logo

A recollida de  imaxes fotográficas levada a cabo polo Concello de Cambre ao longo de sete anos (desde o ano 2004) alcanzou a cantidade de 15.000 unidades, feito que non sería posible sen a participación dunha boa morea de xente, tanto directa como indirectamente.

Toda esa recollida intensiva sería irrealizable sen a participación das “fotógrafas e fotógrafos ambulantes” que percorrían todas as corredoiras do termo municipal plasmando, coa súa firme man e a súa mirada cinematográfica, os acontecementos máis importantes da vida cotiá do noso pobo. Por extensión, debemos agradecer a toda a xente que conservou durante xeracións, moitas veces en vetustas caixas de cartón, as súas fotografías, a súa “memoria familiar”, para que agora poidamos contemplar e estudar un mundo que xa non é, unha xente que xa non está e unhas paisaxes que xa non son.

O concello de Cambre e todos as persoas que traballamos para levar a cabo a Fototeca de Cambre, somos debedores daqueloutras que conservaron as fotografías coma un auténtico tesouro. Son:


Álvarez Pose, Delfin
Andrade Míguez, Antonio
Andrade Míguez, Carmen
Arenas Montes, Mª del Carmen
Ares Gomez, Isabel
Ares Villar, Manuela
Arquivo do Reino de Galicia
Arquivo Municipal da Coruna
Arquivo Museo do Pobo Galego
Baamonde López, José Antonio
Balado Ramos, Juan Antonio
Barba Fuentes, Carlos
Barbeito Barbeito, Manuel
Barbeito Martínez, Elvira
Barral Amil, Mª Olga
Bascoy Mantiñán, Manuel
Bermúdez Martínez, Javier
Blanco González, Juan José
Blanco Paz, Francisco
Boga Casás, Celia
Boga Martínez, Manuel
Boga Moscoso, Ramón
Boga Vieiro, Ana María
Boutureira Gómez, Ramón
Boutureira Patiño, Alfonso
Caamaño del Río, Amelia
Caamaño Merelas, Nieves
Cabanas González, Concepción
Cabanas González, María
Calvete Pan, Fina
Calvete Pan, Jesús
Calvete Patiño, Antonio
Calvete Patiño, María del Carmen
Campelo Campelo, Carmen
Cao Campelo, Vicente
Carré Sánchez, Victoria Eugenia
Carro López, María
Carro Martínez, Julia
Carro Palla, Francisco Javier
Carro Precedo, Ana María
Castelo Vázquez, Antonio
Castro Couto, Pedro
Concheiro Pardo, Javier
Cotés Mosquera, María Virtudes
Cortés Prego, Blanca
Crespo Vázquez, Elisa
Crespo Veiga, Ángel José
Cubeiro Caramelo, Carlos

Cubeiro Veiga, César

Cubeiro Veiga, Eloisa

De la Puente Álvarea, Genoveva
Díaz Morandeira, José
Díaz Mosquera, Cándido
Doldán Liñares, Eugenio
Doldán Martínez, Clara
Doval Bermúdez de Castro, Zulima
Eiris Arcay, Alejandro
Eiroa Lage, Juan
Eiroa Míguez, Alberto
Eiroa Varela, Elvira
Facal Suárez, Encarnación
Fernández López, Xosé Ramón
Fernández Martínez, Antonio
Fernández Pernas, Susana
Fernández Rodríguez, María Ángeles
Fernández Santiso, María
Fontenla Brandariz, Luis Javier
Fraga Veiga, Ester
Freire Campelo, Julio
Fundación Wenceslao Fernández Flórez
Fuentes Lamas, Remedios
Fuentes Ramos, Manuel
Gallegos Pita, Julia
García Barros, María Luisa
García Bermúdez, Ramón
García Couto, Josefa
García Deschamps, Marcelino
García Gómez, Javier
García Liñares, María José
García Patiño, Alberto
García Porto, César
Geremías Martínez, Hortensia
Germade Presedo, María Dolores
Gómez Becerra, Josefa
Gómez Ferreiro, Elvira
Gómez González, Adela
Gómez González, Marina
Gómez Pose, Purificación
Gómez Catrufo, Francisco José
González Roel, María Jesús
González Varela, María Luisa
Grela Martínez, Montserrat
Iglesias Brea, Dolores
Iglesias Cortés, Antonio
Iglesias Oviedo, Henrique Xabier
Iglesias Vilar, Herminia
Ínsua Díaz, Concepción
Lafuente López, Francisco
Lamas Otero, Antonia
Lamas Varela, Pedro David
Leira Reguerio, José
Lesta Díaz, Magdalena
Liñares Raña, Ricardo
Longueira Mella, José Luis
López Becerra, José
López Gómez, Valentín
López Mallo, María del Mar
López Pedreira, Sofía
López Sande, Encarnación
Louro Díaz, Luisa
Louzán Barbeito, María Luisa
Louzán Varela, Eduardo Jesús
Mahía Veira, Teresa
Manteiga Barallobre, José Luis
Manteiga Vieties, Ricardo Sergio
Mantiñán Pérez, Isabel
Martínez Blanco, José Ramón
Martínez Eiroa, María del Carmen
Martínez Pan, Francisco José
Martínez Vieites, Dora
Martínez Vieites, Jaime
Marzoa Ares, José Luis
Matos Caridad, Pilar
Meijide Fero, Francisco
Mella Amil, PIlar
Mella Antelo, María José
Mella Díaz, María Josefa
Mella Martínez, Ricardo
Mella Pedreira, María Teresa
Méndez Mariñas, José
Mengotti Osende, Alicia
Merelas Liñares, José Andrés
Míguez Mouzo, Ángeles

Molduras del Noroeste, S.L.
Montero Balado, María del Carmen
Morandeira López, Luis
Morano Aldao, María del Carmen
Moreiras Ínsua, José Luis
Moris Caridad, Antonio
Mosquerra Eiroa, Elvira
Muíño García, Dolores
Muíño Rivas, Elvira
Muñoz Espiñeira, María
Muñoz Martínez, Francisco Javier
Museo de Belas Artes da Coruña
Museo de Pontevedra
Niño Ricoy, Carme
Novás Varela, María Dolores
Pablo Montes, José Luis
Pallares Gómez, Amelia
Pallares Gómez, Isabel
Pallares Lousa, María del Carmen
Pan Lesta, María
Pan Sánchez, Araceli
Pan Montojo, Juan
Pardo Mosquera, Ramón
Patiño Muíño, María
Patiño Patiño, Raúl Alfredo
Paz Andrade, Carmen
Paz Vicente, María
Pena Pérez, José
Pereiras Caldevilla, Mercedes
Pereiro Varela, Cristina
Pérez Mosquera, Agustín
Pérez Ramos, Mercedes
Pérez Rivas, María José
Pérez Varela, María Luz
Piñeiro Segade, José Luis
Piñeiro Zabaleta, Ramón
Placer Taibo, Eva María
Porto Iglesias, Antonia
Prado Arcay, Erundina
Precedo Gómez, Olimpia
Prego Barral, Victor Manuel
Prieto Miramontes, María Teresa
Queijeiro Andrade, María del Pilar
Ramos Calvete, Elisa
Ramos Pan, José Luis
Real Academia Galega
Regueira Longueira, Isabel
Rey Barcia, Dorinda
Rey Casás, Francisco Javier
Rivas Romero, Josefa
Rodríguez Abella, Alfredo
Rodríguez Mella, Asunción
Rodríguez Pernas, Trinidad
Rodríguez Rodríguez, María José
Rodríguez Torreiro, Milagros
Roel Cacheiro, Aurora
Romero Mengotti, Paz
Sánchez López, Josefina
Sánchez Senín, José
Sanjurjo Rodríguez, Cristina
Santoandré Roel, José Luis
Santos García, Beatriz
Seijo Fraga, José Antonio
Serantes Grela, Francisco Javier
Souto Lafuente, Olga
Souto Ponte, Carmen
Suárez Fraguío, Santiago
Suárez Pérez, Ana
Suárez Souto, María Luisa
Taibo Casás, Luis Miguel
Tejera Rodríguez, Lourdes
Temprano Castro, José
Tizón Pereiro, Antonio
Torreiro Méndez, Rosa
Torreiro Villar, Eduardo
Vaamonde Casal, María Dolores
Varela Cañás, Manuel
Varela González, Alicia
Varela Martínez, Pilar
Varela Rivas, Olga
Vázquez Andrade, Carmen
Vázquez Andrade, Esher
Vázquez Calvete, Francisco Javier
Vázquez Souto, Manuel
Vázquez Veiga, Guadalupe
Vieiro Souto, José
Vieites Mariñas, María Jesús
Vilar García, Manuel
Villar Villar, Ofelia